M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Thanh tra, kiểm tra

 •  

  Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (12/01/2023)

  Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra m88 link tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của m88 link.

 •  

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng (10/01/2023)

  Chiều ngày 09/01, tại UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra m88 link tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND thành phố Đà Nẵng.

 •  

  Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao m88 link vận tải (28/12/2022)

  Ngày 27/12, Thanh tra m88 link ban hành Thông báo số 544/TB-TTBNV về việc thanh tra tại Bộ Giao m88 link vận tải.

 •  

  Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp (28/12/2022)

  Ngày 26/12, Thanh tra m88 link ban hành Thông báo số 541/TB-TTBNV về việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

 •  

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp (26/12/2022)

  Ngày 23/12, tại UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra m88 link tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

 •  

  Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (16/12/2022)

  Sáng ngày 23/11/2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra m88 link tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của m88 link. Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

 •  

  Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang (28/11/2022)

  Chiều ngày 23/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Thanh tra m88 link tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của m88 link. Thứ trưởng m88 link Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

 •  

  Kế hoạch thanh tra năm 2023 của m88 link (23/12/2022)

  Ngày 18/11, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của m88 link.

 •  

  Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (19/11/2022)

  Sáng ngày 18/11, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thanh tra m88 link tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra m88 link chủ trì buổi công bố.

 •  

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Nam (03/11/2022)

  Sáng ngày 01/11, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra m88 link tổ chức công bố Kết luận thanh tra của Thanh tra m88 link việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Quảng Nam.Thứ trưởng m88 link Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận.