M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Thanh tra, kiểm tra

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu

16:29 13/03/2023 | Lượt xem : 3038

Sáng ngày 13/3, tại TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Thanh tra m88 link đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của m88 link.

Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chủ trì Buổi công bố.
Dự Buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn thanh tra m88 link; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Buổi công bố, Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra ngành Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng m88 link phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo Trưởng đoàn và Thành viên Đoàn Thanh tra nêu cao tinh thần, chức trách, nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện đúng Kế hoạch thanh tra, Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra; không gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Chánh Thanh tra Nguyễn Mạnh Khương đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị đầy đủ  hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được Bộ trưởng m88 link phê duyệt.
Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại Buổi công bố

Thay mặt Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra m88 link Võ Thị Tuyết Thu, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 140/QĐ-TTBNV ngày 06/3/2023 của Chánh Thanh tra m88 link thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Lai Châu, thời gian thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. 
Phó Chánh Thanh tra m88 link Võ Thị Tuyết Thu công bố Quyết định thanh tra

Phó Trưởng đoàn Đoàn thanh tra Nguyễn Văn Long phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; m88 link qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; m88 link qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Thắng tóm tắt Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Phát biểu tại Buổi công bố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra m88 link, Trưởng đoàn thanh tra m88 link và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn thanh tra theo Lịch làm việc; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch.


Anh Cao - Lê Nhung