M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Thanh tra, kiểm tra

Thông báo Kết luận thanh tra tại Thông tấn xã Việt NamTải file đính kèm

18:13 10/05/2023 | Lượt xem : 710

Chiều ngày 05/5/2023, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Thanh tra m88 link đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của m88 link.
Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.
Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại Buổi công bố

Dự buổi công bố có Trưởng Đoàn, Phó trưởng đoàn và Thư kí Đoàn thanh tra.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam có bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Thông tấn xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo, viên chức các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra m88 link cho biết: Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của m88 link đã được Bộ trưởng m88 link phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 04/01/2023 Chánh Thanh tra m88 link ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thanh tra m88 link đã tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra về công tác tổ chức, cán bộ, tập trung vào những nội dung được dư luận xã hội quan tâm như việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tại các bộ, ngành, địa phương. 

Thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn thanh tra đã kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm không đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của m88 link. Đề nghị TTXVN công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra m88 link để theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Tại buổi công bố, theo phân công của Chánh Thanh tra m88 link, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra m88 link đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 266/KL-TTBNV ngày 28/4/2023 của Chánh Thanh tra m88 link thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại TTXVN giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2022. Kết luận thanh tra ghi nhận những kết quả mà TTXVN và các đơn vị đã thực hiện tốt, phù hợp quy định pháp luật; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đưa ra các kiến nghị cụ thể để khắc phục, xử lý.

Phát biểu tại buổi công bố, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra; ghi nhận và đánh giá cao phương pháp làm việc và hoạt động của Đoàn thanh tra m88 link trong quá trình thanh tra tại TTXVN. Đối với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và các kiến nghị tại Kết luận thanh tra sẽ nghiêm túc tiếp thu có biện pháp để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới; giao Ban Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra trình Tổng Giám đốc phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

Kết luận buổi công bố, ông Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương đề nghị TTXVN thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, gửi Thanh tra m88 link để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.
Toàn cảnh Buổi công bố
 

Thanh tra m88 link