M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Hợp nhất quy định hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

20:13 31/03/2023 | Lượt xem : 2148

Ngày 30/3, Bộ trưởng m88 link Phạm Thị Thanh Trà ký xác thực Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc m88 link có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

Thông tin liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra được m88 link báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện m88 link tin đại chúng và trên Trang m88 link tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vào tháng 6 hàng năm.

Nội dung kiểm tra gồm: hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ về các lĩnh vực đăng ký hành nghề: bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ; nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ. Hình thức kiểm tra gồm: viết, trắc nghiệm và thực hành.

Tổ chức được thành lập mới hoặc đã hoạt động dịch vụ lưu trữ trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Nội vụ nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở. Cá nhân đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Nội vụ nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. 

Đơn vị sự nghiệp công lập ngành lưu trữ có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công theo Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập không phải đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm: 1. Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: a) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức). b) Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (đối với cá nhân hành nghề độc lập). c) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức). d) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập). 2. Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức). 3. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định: trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ; trách nhiệm của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ và ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014.

Cổng m88 link tin điện tử m88 link đăng tải toàn văn Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV tại mục Thông báo và tại FILE đính kèm:


Anh Cao

File đính kèm.

Văn bản hợp nhất số 1/VBHN-BNV: Tải về

Tin khác