M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Chọn năm Chọn cấp Lĩnh vực

 STTTên đề tài khoa họcCấp quản lýLĩnh vựcĐơn vị chủ trìThời gian thực hiện
1 Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của m88 link. m88 linkCải cách hành chínhVụ Cải cách hành chính2017 - 2018
2 Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. m88 linkĐào tạo bồi dưỡngTrường Đại học Nội vụ Hà Nội2017 - 2018
3 Các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện - Xu hướng phát triển trong điều kiện mới m88 linkHội, tổ chức phi chính phủVụ Tổ chức phi Chính phủ2017 - 2018
4 Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. m88 linkThi đua khen thưởngBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương2017 - 2018
5 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới. m88 linkXây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcVụ Đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức2017 - 2018
6 Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt m88 linkTổ chức bộ máy hành chính nhà nướcViện Khoa học tổ chức nhà nước2017 - 2018
7 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia. m88 linkVăn thư, lưu trữCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước2017 - 2018
8 Hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. m88 linkTổ chức bộ máy hành chính nhà nướcViện Khoa học tổ chức nhà nước2017 - 2018
9 Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn. m88 linkTổ chức bộ máy hành chính nhà nướcViện Khoa học tổ chức nhà nước2017 - 2018
10 Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm. m88 linkTôn giáoBan Tôn giáo Chính phủ2017 - 2018
11 Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực - lý luận và thực tiễn. m88 linkXây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcHọc viện Hành chính Quốc gia2017 - 2018
12 Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay. m88 linkXây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcTrường Đại học Nội vụ Hà Nội2017 - 2018
13 Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. m88 linkTôn giáoTrường Đại học Nội vụ Hà Nội2017 - 2018
14 Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. m88 linkTôn giáoTrường Đại học Nội vụ Hà Nội2017 - 2018
15 Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước. m88 linkXây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcHọc viện Hành chính Quốc gia2017 - 2018
16 Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. m88 linkTôn giáoBan Tôn giáo Chính phủ2017 - 2018
17 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại các Bộ, ngành. m88 linkĐào tạo bồi dưỡngHọc viện Hành chính Quốc gia2017 - 2018
18 Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam. m88 linkCải cách hành chínhTrường Đại học Nội vụ Hà Nội2017 - 2018
19 Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở m88 link. m88 linkCán bộ, công chứcVụ Pháp chế2017 - 2018
20 Những giá trị của Nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh. m88 linkTôn giáoHọc viện Hành chính Quốc gia2017 - 2018
12345678910...