M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

14:03 19/04/2023 | Lượt xem : 956

Sáng ngày 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu khai mạc Phiên họp

Dự Phiên họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng m88 link; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện lãnh đạo và công chức Vụ Cải cách hành chính, m88 link và các cơ quan liên quan.

Tham dự Phiên họp còn có các đồng chí đại diện Vụ/Ban phụ trách công tác cải cách hành chính các Bộ, ngành Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ đầu mối làm công tác cải cách hành chính tại điểm cầu trực tuyến địa phương.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chú trọng hơn. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được đẩy mạnh. 

Trong khuông khổ Phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung làm rõ và đề ra giải pháp khắc phục, khơi m88 link những điểm còn ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, cần thẳng thắng nhìn nhận những kết quả đã đạt được, những vẫn đề làm chưa thực sự tốt trên cơ sở kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022; Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, từ đó, đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.
Toàn cảnh Phiên họp
 

Anh Cao