M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link đề xuất tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã

11:29 24/03/2023 | Lượt xem : 2043

m88 link đề xuất tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã với tổng mức chi ngân sách tăng thêm là 4.686 tỷ đồng/năm.
Sáng 24/3, m88 link tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tăng gần 15.000 người

m88 link cho biết, điểm mới của dự thảo lần này là không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã. Lý do, Bộ Công an thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã nên chức danh này đã được bố trí.

Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành, phường loại I - II - III, số cán bộ công chức tương ứng là 23 - 21 - 19 người; đối với xã và thị trấn loại I - II - III tương ứng là 22 - 20 - 18 người. Giảm 1 người do bố trí công an chính quy ở xã và thị trấn, hiện nay 100% các nơi đã thực hiện.

Ngoài ra còn có khoán tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành đối với cấp xã loại I - II - III tương ứng là 14 - 12 - 10 người. 


m88 link đề nghị bổ sung quy định tăng thêm số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở những nơi đông dân
Cụ thể với phường thuộc quận đề xuất tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Các đơn vị hành chính còn lại, cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo dân số không khống chế tối đa.

Số biên chế này sẽ được khoán cho từng địa phương (cấp tỉnh) và phân cấp cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể số lượng cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhưng không vượt quá tổng số của cả tỉnh. 

Sau khi được HĐND cấp tỉnh giao, UBND cấp huyện quyết định số lượng và bố trí cụ thể ở từng xã, phường cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số được giao.

Theo tính toán của m88 link, ước tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tăng thêm 7.418 người so với quy định hiện hành và tương ứng cũng tăng thêm 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tính theo quy định này. 

Tổng mức chi ngân sách tăng thêm là 4.686 tỷ đồng/năm

Điểm mới nữa theo đề xuất của m88 link là tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I - II - III tương ứng từ 16 - 13,7 - 11,4 lần mức lương cơ sở lên 21 - 18 - 15 lần mức lương cơ sở (tăng trung bình từ 1,14 lần mức lương cơ sở/1 người lên mức 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người). 

Ngoài mức khoán quỹ phụ cấp này, đối với những nơi có dân số đông được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách thì cứ tăng 1 người hoạt động không chuyên trách so với quy định thì được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người tăng thêm.

Đồng thời, m88 link cũng đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3 - 5 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố hiện nay lên mức 4,5 - 6 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, tăng mức khoán từ 5 lên 6 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với: Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã biên giới, hải đảo.

Tăng mức khoán đối với các thôn, tổ dân phố còn lại từ 3 lên 4,5 lần mức lương cơ sở và bổ sung đối với tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên cho phù hợp với thực tiễn và tương quan với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và chi hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (ngoài 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách).

Theo lý giải của m88 link, việc này nhằm bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách học tập, nâng cao trình độ đào tạo chuyên môn.

m88 link ước tính theo số liệu báo cáo của các địa phương và mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2023 thì tổng mức chi ngân sách tăng thêm là 4.686 tỷ đồng/năm.

Trường hợp Chính phủ đồng ý với phương án tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã như dự thảo nghị định thì cần xin ý kiến Bộ Chính trị.


Nguồn:vietnamnet.vn