M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

 

 • Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 • Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, m88 link tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
 • Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng m88 link về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có m88 link báo nghỉ hưu

  • Sắp xếp vị trí công chức đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

   Kính gửi: m88 link Theo quy định hiện nay chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là công chức cấp xã. Như vậy, đối với người giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau khi được cấp có thẩm quyền miễn nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng thì việc sắp xếp vào vị trí công chức khác ở cấp xã được thực hiện như thế nào? Trong trường hợp nếu không còn vị trí công chức phù hợp để sắp xếp thì có bắt buộc phải chuyển đổi vị trí công tác đối với người khác để có vị trí trống sắp xếp hay không? Rất mong m88 link xem xét trả lời cho tôi được rõ. Trân trọng kính chào!

  • Hỏi về việc cho hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị định 34 và TT 13

   - Công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã( Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội phụ nữ....) có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không? Mức hưởng là thế nào? - Công chức cấp xã kiêm nhiệm thêm chức danh công chức cấp xã có được hưởng phụ cấp kiệm nhiệm không? Mức hưởng là bao nhiêu?

  • Xếp lương cán bộ cấp xã

   Hiện nay một số cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai có bằng Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề. Để đúng quy định và đảm bảo quyền lợi đối với những cán bộ đó thì có được xếp lương đối với bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề không? Ví dụ như: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ có bằng Trung cấp nghề ngành công tác xã hội Kính đề nghị Bộ trả lời để được bảo đảm quyền lợi của cán bộ cấp xã như chúng tôi. Trân trọng cảm ơn

TRANG/CỔNG THÀNH PHẦN
 • Thống kê truy cập

  Lượt truy cập : 23.177.451

  Khách Online : 911